Rok założenia 1986

Zapraszamy do naszego punktu handlowego:

Długa 9A
58-309 Wałbrzych
tel. 074 840 05 28


Dlaczego warto?


 

Meble AD to firma rodzinna, stawiaj±ca sobie za cel ci±gły rozwój oraz utrzymanie jak najlepszego wizerunku w¶ród klientów. Bazuj±c przy tym na wieloletnim do¶wiadczeniu i tradycji, staramy się spełniać wszelkie oczekiwania odbiorców.

Historia naszej działalno¶ci sięga roku 1986, od tego czasu kształtujemy swoj± pozycję na krajowym jak i zagranicznym rynku meblowym. Od pocz±tku swej działalno¶ci systematycznie rozszerzamy asortyment swoich wyrobów i zakres produkcji, wdrażamy najnowsze trendy obowi±zuj±ce we wzornictwie europejskim, staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta. Produkujemy również niekonwencjonalne, lecz równocze¶nie funkcjonalne meble, posiadaj±ce wysokie walory estetyczne, a bardzo konkurencyjne ceny sprawiaj±, że mog± być to meble na każd± kieszeń. Efekty tej pracy daj± wymierne rezultaty - grono naszych klientów wci±ż ro¶nie, co umożliwia nam modernizowanie i ulepszanie rozwi±zań produkcyjnych i handlowych.


Meble AD Zakład Meblowy A. Drahan Wałbrzych

 

Meble AD Wszelkie prawa zastrzeżone                © 2008 3w edit